KWR Water Research Institute – Solids Rotterdam
KWR Water Research Institute

KWR Water Research Institute

About us

Water vormt de basis van ons leven. Het is nodig voor de natuur, voor mensen, voor voedselproductie en voor economische ontwikkeling. De beschikbaarheid van voldoende, schoon water is een wereldwijd maatschappelijk vraagstuk geworden. In een waterwijze wereld werken we aan een optimale inrichting en beheer van de watercyclus, met een circulaire economie als belangrijke drijfveer en de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN voor ogen. Leidend bij het onderzoek van KWR is de wetenschapsvisie, die vertaald is in vijf onderzoeksprogramma’s.

KWR genereert kennis om de watersector in staat te stellen water-wise te opereren in onze verstedelijkte samenleving. Bij KWR voelen we een professionele en maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van water. Onze wetenschappelijke bevindingen en de praktische innovaties die daaruit voortvloeien, dragen wereldwijd bij aan een duurzame beschikbaarheid van water in de stedelijke waterketen.

Bridging Science to Practice is het motto van KWR. Onze onderzoekers werken op het snijvlak van wetenschap, bedrijfsleven en samenleving. Hun kracht schuilt in de vertaling van wetenschappelijke kennis naar toepasbare praktijkoplossingen voor eindgebruikers in de Nederlandse en internationale watersector. We hebben een stevige reputatie opgebouwd als innovatieversneller en internationale netwerkbouwer van topniveau. In (inter)nationale samenwerkingsverbanden vervullen we steeds vaker een coördinerende rol.

Jobs

Onderzoeker water, energie & circulariteit

Ben jij de nieuwgierige en gedreven onderzoeker die samen met ons wil werken aan de ontwikkeling van ketenoplossingen? En wordt jij enthousiast van het leveren van technisch-kwantitatief onderzoek binnen projecten rond systeemintegratie? Dan maken we graag kennis met jou.

De functie: Je werkt aan verschillende projecten op het snijvlak van water, energie en circulariteit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de rol van (drink)water in de energietransitie, een circulaire waterketen en integrale systeemoplossingen voor water- en energievoorziening. De projecten bestrijken een breed werkveld, waarbij jouw accent telkens ligt op het systeemperspectief, en het verbinden van specialistische kennis van experts binnen en buiten KWR om tot systeemoplossingen te komen.

Wij verwachten niet dat je kennis hebt op het volledige werkveld. Niet alle vinkjes, wel een overtuigende motivatie? Verras ons met jouw profiel.

View Jobs Ads »

Onderzoeker Public Design voor de Watertransitie

Wil je een bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgaven voor een duurzaam watersysteem in de sociale omgeving? Werk je graag samen met andere professionals en wil je jezelf steeds verder ontwikkelen als onderzoeker? Dan maken we graag kennis met jou.

Als onderzoeker ga je werken aan kennis en methodes voor Public Design om de maatschappelijke waarde van water te verwezenlijken in duurzaamheidstransities. Je onderzoek richt zich op design denken en strategische planning, behoeftes en waarden van stakeholders in omgevingsmanagement, en beleidsontwikkelingen rond regionaal waterbeheer en de circulaire economie. Bijzondere aandacht in je onderzoek gaat uit naar participatieprocessen en de rol van burgers in de ruimtelijke inrichting, en/of naar klantperspectieven en gedrag van watergebruikers in de transitie naar een duurzamere manier van omgaan met water.

View Jobs Ads »

Contact information

Contact us