EU-richtlijn voor fabrikanten gewasbeschermingsmiddelen en biociden moet veiligheid drinkwaterproductie beschermen – Solids Rotterdam
EU-richtlijn voor fabrikanten gewasbeschermingsmiddelen en biociden moet veiligheid drinkwaterproductie beschermen
KWR Water Research Institute

EU-richtlijn voor fabrikanten gewasbeschermingsmiddelen en biociden moet veiligheid drinkwaterproductie beschermen

KWR co-auteur van richtlijn, opgesteld in opdracht van Europese Commissie

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Onlangs is een richtlijn gepubliceerd, bedoeld om de invloed in kaart te brengen van gewasbeschermingsmiddelen, biociden en hun transformatieproducten op de productie van drinkwater. Voor de drinkwatersector betekent deze richtlijn dat fabrikanten, voordat zij nieuwe producten op de markt mogen brengen, moeten aantonen dat deze geen gevaar vormen voor de drinkwaterproductie.

“Het is heel goed dat de EU het initiatief neemt om met richtlijnen zoals deze de kwaliteit van drinkwater – en daarmee onze gezondheid – te beschermen”, vindt KWR-onderzoeker Roberta Hofman. Zij is co-auteur van de ruim honderd pagina’s tellende handreiking, getiteld: ‘Guidance document on the impact of water treatment processes on residues of active substances or their metabolites in water abstracted for the production of drinking water’. KWR stelde de richtlijn op, samen met IWW Water Centre, de Duitse tegenhanger van KWR. Dit gebeurde in opdracht van de Europese Commissie.

Drinkwaterzuivering
Nieuwe gewasbeschermingsmiddelen en biociden moeten een toetsing hebben doorstaan op eventuele schadelijkheid voor mens en milieu, voordat ze op de markt komen. Maar wanneer deze middelen na goedkeuring worden toegepast op het land, kunnen ze uitspoelen naar het oppervlaktewater of doorsijpelen naar het grondwater. Ze komen dan mogelijk terecht in bronnen voor drinkwater. Wanneer hier vervolgens drinkwater van wordt gemaakt, kunnen tijdens zuiveringsprocessen van sommige stoffen transformatieproducten ontstaan. Hoe kunnen drinkwaterproducenten er zeker van zijn dat dit soort stoffen geen problemen veroorzaken voor de gezondheid van hun klanten?

Contact Information

Contact us