SYMACH ontwerpt, fabriceert en integreert zijn eigen doseer- weegsystemen – Solids Rotterdam

SYMACH ontwerpt, fabriceert en integreert zijn eigen doseer- weegsystemen

Beschrijving

SYMACH designs, manufactures, and integrates its own weight dosing systems

SYMACH biedt nu weegautomaten aan met zwaartekrachtaanvoer en met bandaanvoer. In beide opties blijft de vuller hetzelfde, alleen de toevoer verandert en blijft modulair, als de klant bijvoorbeeld in de toekomst wil overschakelen op complexere producten, is de aanpassing eenvoudig.
De in de verpakkingsmachine ingevoerde verpakkingsrecepten kunnen worden gesynchroniseerd met de gehele lijn, de verpakkingsmachine, de checkweger, de palletiseermachine en vooral de weegsystemen.
De operator hoeft het gewicht dan niet bij elke zak- of productwissel in te voeren. Het scherm stelt de operator in staat het doelgewicht, de gemiddelden en de standaardafwijkingen direct te visualiseren.
Parallel met deze ontwikkeling biedt SYMACH dynamische checkwegers aan waarin weegelektronica is geïntegreerd, gekoppeld aan een systeem voor het uitwerpen van zakken die niet aan de eisen voldoen. Tenslotte biedt SYMACH nu een big bag vulsysteem in halfautomatische modus. De operator hangt de big bag stroppen aan de haken en start de vulprocedure die wordt gestuurd door een helmdoseermachine met verschillende sluitfasen.
Alle SYMACH weegsystemen worden aangestuurd door besturing dichtbij de afzakmachine en geven in real time de gewichten, gemiddelden en standaardafwijkingen weer, die ook allemaal kunnen worden geëxporteerd. De weegsystemen, checkwegers en big bag-weegsystemen zijn optioneel certificeerbaar door het wettelijke metrologiesysteem.

Share