Van afval naar rijkdom: uitdagingen en kansen bij de verwerking van bulkmateriaal voor de circulaire economie – Solids Rotterdam
Kemutec

Van afval naar rijkdom: uitdagingen en kansen bij de verwerking van bulkmateriaal voor de circulaire economie

Schenck-procesindustrie-expert Felix Jakob bespreekt de behandeling van bulkmateriaal in recyclingprocessen

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

De drang om de mondiale ecologische voetafdruk te verkleinen en het gebruik van gerecyclede materialen te vergroten, betekent dat bedrijven hun huidige waardeketen van begin tot eind moeten heroverwegen. Dit vereist een betere samenwerking en het delen van expertise van alle leveranciers in de procesketen om hun expertise te combineren tot levensvatbare processen en producten. Felix Jakob, Director Sales Weighing Technology bij Schenck Process Europe, legt de rol van bulkmateriaalhandling in dit proces uit en geeft een blik op de toekomst.

Jaarlijks produceert Europa ruim 53 miljoen ton plastic afval. De huidige trends voorspellen dat dit aantal tegen 2060 zal verdubbelen, wat de noodzaak van een meer circulaire aanpak benadrukt. Toch blijft het aandeel afval dat wordt teruggevoerd naar de productiecyclus in vergelijking relatief klein: het vertegenwoordigt nog niet eens de helft van de geproduceerde tonnen. Dit komt deels voort uit het feit dat bewerkte kunststoffen, in tegenstelling tot nieuwe materialen, hun eigen uitdagingen met zich meebrengen. Plastic afval moet aan strikte specificaties voldoen om geschikt te zijn voor herverwerking, en het verwerken van grote hoeveelheden die nodig zijn voor het recyclingproces is kostbaar. Bovendien variëren de kunststofmaterialen sterk in kwaliteit, wat het proces nog ingewikkelder maakt.

“De verwerkte grondstoffen en grondstoffen hebben in veel gevallen zeer onvoorspelbare en veranderende eigenschappen. Ze verschillen van partij tot partij en van land of regio tot land”, legt Felix Jakob, Director Sales Weighing Technology bij Schenck Process Europe uit. “Dit vereist een veel grotere flexibiliteit en robuustheid van de aanwezige procesapparatuur.”

Contact Information

Contact us