CURSUS Poeders en granulaten: fyschische eigenschappen en (stromings)gedrag – Solids Rotterdam
CURSUS Poeders en granulaten: fyschische eigenschappen en (stromings)gedrag
Delft Solids Solutions bv

CURSUS Poeders en granulaten: fyschische eigenschappen en (stromings)gedrag

Waarom de cursus Poeders en granulaten: Fysische eigenschappen en (stromings)gedrag? Het verwerken van poeders en granulaten, ook wel stortgoedtechnologie genoemd, is van groot belang voor verschillende takken van industrie, zoals de chemie, farmacie, co

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Het verwerken van poeders en granulaten, ook wel stortgoedtechnologie genoemd, is van groot belang voor verschillende takken van industrie, zoals de chemie, farmacie, coating-, voedingsmiddelen- en diervoederindustrie. Deze cursus gaat in op verschillende technieken om het gedrag van bulkpoeder te karakteriseren en te testen. U leert verband leggen tussen poedereigenschappen en fysische eigenschappen (onder andere deeltjesgrootteverdeling en vormverdeling) en u leert hoe u poedereigenschappen kunt veranderen, zodat de performance in applicaties kan worden aangepast.

De cursus is opgebouwd aan de hand van de volgende thema’s:
+ Karakteriseren: fysische eigenschappen, poederstroming, slijtage en sterkte, en segregatie.
+ Produceren: granuleren, malen en coaten.
+ Manipuleren: menging en ontmenging (segregatie), granulatie en malen.
+ Modelleren: ontwerpen van silo’s of hoppers, populatiebalansen, pneumatisch transport en granulatieprocessen.

Na de cursus heeft u inzicht in de basisconcepten van processen en meettechnieken waarin poeders en granulaten een rol spelen. U bent in staat een proces zo te ontwerpen of te wijzigen dat het optimaal is ingericht om producten te produceren met de gewenste eigenschappen. Aan de hand van de vele voorbeelden krijgt u een uitgebreid inzicht in hoe de poeder- en granulaateigenschappen bepalend kunnen zijn voor de eindapplicatie en hoe u deze kunt veranderen.

Deze cursus wordt georganiseerd op locatie bij Delft Solids Solutions: Molenweer 2B, 2291 NR te Wateringen.
De cursus wordt georganiseerd op 22 en 23 november 2023

Contact Information

Contact us