Altijd een nauwkeurige meting – Solids Rotterdam
Altijd een nauwkeurige meting
Endress + Hauser BV

Altijd een nauwkeurige meting

Op tijd aangroei detecteren en monitoren

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

U kent het wel, aangroei van leidingen en flowmeters als gevolg van de samenstelling van het water. Dit kan zijn bij influent afvalwater, maar ook bij ijzerhoudend grondwater of bij magnetiet in cv-water. Bij een te late detectie kan dit leiden tot verstoppingen, maar ook onjuiste flowmetingen.

Hoe te voorkomen? De eerste is periodiek reinigen op basis van een tijdsinterval. Een kostbare methode die leidt tot onnodig onderhoud. De tweede is op basis van de werkelijke vervuiling. Door dit continu te meten krijgt de operator automatisch, op tijd, een melding wanneer een leiding gereinigd dient te worden.

Het mooie van deze oplossing is dat het een standaard optie is in de elektromagnetische flowmeters van Endress+Hauser. De ‘scaling detectie’ is bij flow onderdeel van Heartbeat Technology en is op alle instrumenten beschikbaar (druk, temperatuur, analyse, niveau etc.).

Heartbeat Diagnostics zorgt voor een continue bewaking van de functionaliteit van uw meetinstrument. Wanneer fouten worden gedetecteerd worden deze gemeld via de beschikbare communicatie (Hart, wifi, Bluetooth, Ethernet etc.).

Heartbeat Verification is een periodieke controle, die handmatig, op afstand of automatisch kan worden gestart, waarbij de meetresultaten worden vergeleken met een interne herleidbare (IEC17025) referentie. Zeer geschikt voor uw ISO9001 kwaliteitscontrole.

Met Heartbeat Monitoring heeft u vooral een constant inzicht in de procesinterface. Heartbeat Monitoring detecteert corrosie, erosie, verandering van de samenstelling van het medium en de eerder hierboven beschreven aangroei van de leiding. Dit zijn continu metingen met een instelbare drempel. Deze drempel geeft aan wanneer er actie wordt verwacht, zoals het reinigen van de leidingen. De vervuilingsgraad zelf wordt echter voortdurend gemeten waardoor het ook mogelijk is om een inschatting te maken wanneer de leiding gereinigd moet gaan worden.

Contact Information

Contact us