On-site drogestofmeting voor afvalwater. – Solids Rotterdam

On-site drogestofmeting voor afvalwater.

Beschrijving

On-site drogestofmeting voor afvalwater.

De Valmet TS (Total Solids), drogestofmeter, is toegespitst op de toepassingen in RWZI’s en industriële afvalwaterinstallaties. Deze op microgolf gebaseerde meettechnologie maakt het mogelijk om slib (of andere vaste stoffen) inline binnen een bereik van 0 tot 40% nauwkeurig en met hoge reproduceerbaarheid continu te meten.
Door inzicht te krijgen in de drogestofconcentratie op verschillende plaatsen in je afvalwaterzuivering wordt het mogelijk om gerichter te sturen op het ontwateringsproces. Dit resulteert niet alleen in een hoger rendement ontwaterd slib, maar ook in kostenverlaging van energieverbruik, transport, polymeer en onderhoud van uw systemen.
De Valmet TS heeft geen bewegende of optische onderdelen waardoor er geen periodiek onderhoud vereist is. Daarbij is de 1-puntskalibratie onafhankelijk van kleur, waardoor her-kalibratie bij verandering van slibstromen niet nodig is.

Share